Expertiză fiscală

Servicii de expertiză fiscală

Expertiză fiscală

Expertiză fiscală

   Expertizele fiscale judiciare constituie singurele mijloace de probă în justiţie, având ca scop principal atât stabilirea adevărului, cât şi soluţionarea justă a cauzelor aflate în faza de cercetare sau de judecată.
   Expertizele fiscale judiciare se referă la obligaţiile ce fac obiectul veniturilor la bugetul consolidat al statului şi pentru alte impozite şi taxe similare în relaţia cu alte ţări.
   Expertizele fiscale pot fi efectuate numai de către consultanţii fiscali - membri activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali, aşa cum sunt definiţi la art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
   Expertizele fiscale extrajudiciare sunt acele expertize solicitate unui consultant fiscal de către orice persoană interesată în vederea stabilirii realităţii şi legalităţii obligaţiilor de natură fiscală.
   Utilizatorii informaţiilor puse la dispoziţie de către consultanţii fiscali, prin intermediul raportului de expertiză fiscală extrajudiciară, pot fi: organele fiscale, operatorii economici, asociaţiile şi alte persoane interesate, orice persoană fizică sau juridică.ECONOMISIȚI BANI ȘI TIMP! CU EXPERTCONTROL AVEȚI EVIDENȚĂ CONTABILĂ CORECTĂ ȘI NON-STOP, FĂRĂ ANGAJAT ȘI GRIJI ÎN PLUS.

LA PREȚ MAI MIC DECÂT UN SALARIU.